“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 62

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 62