วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 67 ปี (8 กรกฎ)

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 67 ปี (8 กรกฎ)