กองกลางศึกษาดูงานด้านการบริหาร...

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดก...

วิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์...

นางสาวประทุมพร ประเสริฐลาภ และนางสาวพนิดา พันธ์วิไล เป็นวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ แก่ผู้ปฎิบัติงานสถาบันภา...

วิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์...

นางทัศนีย์ หวลแหยม และนางสาวกชนัช หร่องบุตรศรี เป็นวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะว...

ผู้ปฏิบัตงานกองกลางร่วมใจประดิ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ปฏิบัติงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์