“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจ...

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 62

อบรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อบรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประชุมอบรมแนวปฏิบัติการนำเส...

การประชุมอบรมแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงานด้วย QR Code

100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ธำรง บัวศร...

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัว...

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานส...

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ_เรื่องการทำลายหนังสือ

สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกร...

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดี มหา...

งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และส...

งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานโถง ...

สัมมนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากอง...

กองกลางจัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองกลาง วันที่ 30 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมวรบุระ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีร...

กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเ...

กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ลานพลาซ่า ด้านห...