โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรร...

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

อบรมกองทุนประกันสังคมและกองทุน...

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงานกองกลางได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประก...

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อบรมระบบ Kpionline

กองกลางจัดอบรมการจัดทำข้อตกลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบ Kpionline วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้นที่...

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ทำบุญปี...

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ทำบุญปีใหม่ สนอ. 2563 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจ...

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 62

อบรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

อบรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประชุมอบรมแนวปฏิบัติการนำเส...

การประชุมอบรมแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงานด้วย QR Code

100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ธำรง บัวศร...

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัว...