วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก...

งานวันธำรง บัวศรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จัด “วันศาสตราจารย์ ดร. ธำรง บัวศรี” โดยมีพิธี...

งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยบูรพาจัด "งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑" ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชกา...

ร้อยรักรวมใจ สายใยมุทิตา

งานร้อยรักรวมใจ สายใยมุทิตา

แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

กองกลางเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑