วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พร้อมคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง