งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กองกลางร่วมงานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานโถง ชั้น ๑ และชั้น ๒ 
สำนักงานอธิการบดี (อาคารภปร ) มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง