ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา”

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา” วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้า อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา  ประกาศวันที่ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง