การประชุมอบรมแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงานด้วย QR Code

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงานด้วย QR Codeประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง