สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ชมวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=pj3DGiLhsjM&feature=youtu.be


ประกาศวันที่ : 20 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง