รูปแบบหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือภายนอก   <ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่าง>
หนังสือภายใน   <ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่าง>
หนังสือประทับตรา    <ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่าง>
หนังสือคำสั่ง    <ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่าง>
หนังสือประกาศ    <ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่าง>
ตรามหาวิทยาลัย    <ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่าง>เอกสารแนบ : หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน , หนังสือประทับตรา , หนังสือคำสั่ง , หนังสือประกาศ , ตรามหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : งานสารบรรณ