การประชุมอบรมแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงา...

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงานด้วย QR Cod...

ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง