คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานว...

คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๕ ปี ประจำปี ...

ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชท...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง