สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 14...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศวันที่ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 12...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2564

ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

คู่มือระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฺB...

คู่มือระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฺBuu e-Signature)

ประกาศวันที่ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศ...

กองกลางขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เ...

ประกาศวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ระบบ Home Isolation 'Burapha Model' สำหร...

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง "ระบบ Home Isolation 'Burapha Model' สำหรับดูแล...

ประกาศวันที่ : 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชน ลงนามถว...

ประกาศวันที่ : 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

ขยายเวลาตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใ...

มหาวิทยาลัยความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมทำแบบสำรวจความผูกพัน ค...

ประกาศวันที่ : 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : สภาพนักงาน

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนโร...

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นโรงเรียนแพทย์...

ประกาศวันที่ : 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์