งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์...

กองกลางร่วมงานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม...

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

ผู้ปฏิบัติงานกองกลางร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันชาติ และ...

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองกลาง

กองกลางจัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองกลาง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองกลาง สำนักงา...

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

พิธีวางพานพุ่ม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเ...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ...

กองกลางเปิดช่องทางรับความความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริการ ๒ ช่องทาง...

ประกาศวันที่ : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี พ.ศ...

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕๐ ปี มหาวิ...

ประกาศวันที่ : 20 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง