วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้ช่วยอธิการบด...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

BUU UP สนอ. ลดพลาสติก

ช่วงเช้าวันนี้ เวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รั...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ติดตามหนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานภายนอก(...

ขอเชิญทุกท่านติดตามหนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่๑.หนังสือประชาสัมพันธ...

ประกาศวันที่ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข...

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

ประกาศวันที่ : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

“ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจำปี ๒๕๖...

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงาน “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจ...

ประกาศวันที่ : 16 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเ...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนา...

ประกาศวันที่ : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ_เรื...

วันนี้ เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย รองอธิการบดีฝ่ายอำนวย...

ประกาศวันที่ : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วั...

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาล...

ประกาศวันที่ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์...

กองกลางร่วมงานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม...

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง