แนวปฏิบัติโครงการร้อยรักรวมใจ สายใยมุทิต...

แนวปฏิบัติโครงการร้อยรักรวมใจ สายใยมุทิตา

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

แนวปฏิบัติการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา...

แนวปฏิบัติการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 67 ปี

ประกาศวันที่ : 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

แนวปฏิบัติโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรว...

แนวปฏิบัติโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

ประกาศวันที่ : 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

แนวปฏิบัติโครงการวัน ดร.ธำรง บัวศรี

แนวปฏิบัติโครงการวัน ดร.ธำรง บัวศรี

ประกาศวันที่ : 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (8 กรก...

ประกาศวันที่ : 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

โครงการ “งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา”

โครงการ “งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา”

ประกาศวันที่ : 4 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

โครงการจัดงานทำบุญสำนักงานอธิการบดี กอง...

โครงการจัดงานทำบุญสำนักงานอธิการบดี กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 4 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

การตั้งเครื่องราชสักการะพระมหากษัตริย์ไท...

การตั้งเครื่องราชสักการะพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี

ประกาศวันที่ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์