ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๕

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๕จำนวน ๕ คนดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลรองผู้อ...

ประกาศวันที่ : 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔จำนวน ๑๑ คนผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพรคณ...

ประกาศวันที่ : 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ คน   นางชญาภา สุสมบูรณ์ ป...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๒

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ คน นาวาโทหญิง ดร.กันทิมา ช...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๑

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ คน นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่า...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๐

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ คน ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๕

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒ คน นายสมุน คงสวัสดิ์ ข้าราช...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๔

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖ คน รองศาสตราจารย์ วันเนา...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๓

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๒ คน รองศาสตราจารย์เฉลิม ค...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๒

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๔ คน ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์