คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๕ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๕ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารแนบ : คำสั่งที่ ๐๕๐๔/๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง