พิธีวางพานพุ่ม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่อ...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริการของกองกลาง

กองกลางเปิดช่องทางรับความความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริการ ๒ ช่องทาง 

ประกาศวันที่ : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ชมวิดีโอ https://www.you...

ประกาศวันที่ : 20 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคคว...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก.

ประกาศวันที่ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชกา...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

กิจกรรม

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก...

งานวันธำรง บัวศรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จัด “วันศาสตราจารย์ ดร. ธำรง บัวศรี” โดยมีพิธี...

งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยบูรพาจัด "งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑" ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชกา...