สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564(คลิกอ่านสาร...)

ประกาศวันที่ : 12 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

พลิกโฉมครั้งใหญ่..โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พลิกโฉมครั้งใหญ่ด้วยบริการหลากหลายทางการแพทย์และเทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมให้บริการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน“เราห่วงใยคุณ” We care for your healthดูน้อยลง

ประกาศวันที่ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (คลิกอ่านสาร...)

ประกาศวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานสารบรรณ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เป็นวันที่ 27 ต.ค. 64 ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เป็นวันที่ 27 ต.ค. 64 และ 1 พ.ย. 64

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลศิษย์เก่า

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : นางเกศสิริ ดำรงศักดิ์

docshare

docshare

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การแต่งการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รายละเอียดสแกน  QR Code ด้านล่าง

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

โครงการ

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการ "วันศาสตราจารย์ธำรง บัวศรี"

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

โครงการ

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการ "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓"

ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 8 เมษายน พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 อัพเดตครั้งที่ 4 (วันที่ 23 มีนาคม 2564)

ประกาศวันที่ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

กิจกรรม

“สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกร...

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร ภปร) จัดงานสืบส...

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรร...

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

อบรมกองทุนประกันสังคมและกองทุน...

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงานกองกลางได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประก...