สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ชมวิดีโอhttps://www.yout...

ประกาศวันที่ : 20 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

กองกลางศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสาร

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสาร ระบบการลงออนไลน์ การบริหารห้องประชุมและยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายนิพนธ์ ครุฑเครื...

ประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : กองกลาง
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล