ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แบบพื้นฐาน "เล่าเรื่องข้ามสื่อ"

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แบบพื้นฐาน  "เล่าเรื่องข้ามสื่อ"  โดย อาจารย์ปาจารี ปุรินทวรกุล  อาจารย์ประจำ ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙:๓๐ - ๑๒:๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓  สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา สำรองที่นั่ง โทร.  ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๒๑  ฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย  จัดโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา


ประกาศวันที่ : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง