แนวปฏิบัติการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 67 ปี

แนวปฏิบัติการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา  ครบรอบ 67 ปี

เอกสารแนบ : แนวปฏิบัติการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 67 ปี

ประกาศวันที่ : 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์