สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 6 ...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564(คลิกอ่านสาร...)

ประกาศวันที่ : 12 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

พลิกโฉมครั้งใหญ่..โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบู...

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พลิกโฉมครั้งใหญ่ด้วยบริการหลากหลายทางการแพทย์และเทคโนโ...

ประกาศวันที่ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 5 ...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (คลิกอ่านสาร....

ประกาศวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บร...

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพานำกระเช้าสว...

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

คุยข่าวชาวมอบู

รายการ คุยข่าวชาวมอบู ประจำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนกำหน...

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก...

ประกาศวันที่ : 7 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 4 ...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564

ประกาศวันที่ : 6 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 3 ...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศวันที่ : 6 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 2 ...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศวันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ประกาศวันที่ : 18 กันยายน พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง