สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 2 ...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศวันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ประกาศวันที่ : 18 กันยายน พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ประกาศรายชื่อผุ้สมัครสมาชิกสภาพนักงาน ปร...

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายช...

ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ด้วยสมาชิกสภาพนักจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงกำหนดใ...

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ติดตามหนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานภายนอก(...

ขอเชิญทุกท่านติดตามหนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่๑.หนังสือประชาสัมพันธ...

ประกาศวันที่ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วั...

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาล...

ประกาศวันที่ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์...

กองกลางร่วมงานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม...

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

ผู้ปฏิบัติงานกองกลางร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันชาติ และ...

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองกลาง

กองกลางจัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองกลาง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองกลาง สำนักงา...

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

พิธีวางพานพุ่ม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเ...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง