สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 20...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 19...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2565

ประกาศวันที่ : 27 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 16...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2565

ประกาศวันที่ : 27 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 15...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประกาศวันที่ : 1 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 14...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศวันที่ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 12...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2564

ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

คู่มือระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฺB...

คู่มือระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฺBuu e-Signature)

ประกาศวันที่ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศ...

กองกลางขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เ...

ประกาศวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์